Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Verslag en besluit gemeenteberaad Avondmaal in de Antoniuskerk Verslag en besluit gemeenteberaad Avondmaal in de Antoniuskerk

Zondag 24 maart is er een inspirerend gemeenteberaad over de gang van zaken rondom het Heilig Avondmaal in de Antoniuskerk gehouden. Er was een vragenlijst rondgedeeld over de inhoud en de vorm van ons Avondmaal. Een werkgroep heeft de uitslag bekeken en op grond daarvan conclusies getrokken. Veertig mensen hebben uiteindelijk het vragenformulier ingevuld (ook mensen die niet 24 maart aanwezig waren).

Opvallend was dat iedereen het heel fijn vond om met elkaar te praten over: “Wat betekent Avondmaal voor mij”. “Delen van geloof” scoorde daarbij hoog, mensen ervaren een band met elkaar bij ons! Ook zouden mensen graag zien, dat er wat meer gepreekt wordt óver het Avondmaal.

Rondom de manier waarop Avondmaal gevierd wordt, viel een aantal zaken op. Zowel voor lopend, zittend of Avondmaal in een kring zijn wel fans te vinden. Verder viel op dat veel mensen eigenlijk best tevreden zijn over het delen in de kring. Ook viel op dat veel mensen zittend Avondmaal aan een tafel het mooist vinden. De viering in Rosenburch op Witte Donderdag wordt als heel goed ervaren. Toch blijkt dit niet de voorkeur te hebben, uit praktisch oogpunt: het levert zoveel werk op voor de vrijwilligers. Ook blijkt dat veel mensen graag brood en wijn gescheiden willen delen (dus niet meer matses gedoopt in wijn). Druivensap blijkt voor een enkeling belangrijk. De Kapelvieringen met maaltijd worden mooi maar niet noodzakelijk gevonden. Een aantal mensen is, heel liefdevol en zorgzaam, beducht voor de veiligheid van ambtsdragers en deelnemers op de trappen van het liturgisch centrum.

Besluit:

De werkgroep kwam met twee voorstellen voor de manier waarop het Avondmaal wordt gehouden: dat het blijft zoals het nu is (omdat velen het zo ook goed vinden), of dat er toch enkele wijzigingen plaatsvinden. De kerkenraad heeft gemeend dat tweede voorstel te volgen en dat betekent:

Het blijft zoals het is, met de volgende wijzigingen en aandachtspunten: Er wordt brood gedeeld. Daarnaast wijn (en druivensap) in bekers. Er komt een goede oplossing voor mensen die slecht ter been zijn (te zijner tijd wordt dat uitgelegd). De Avondmaalstafel blijft onderdeel van de kring in verband met de sterke symbolische uitstraling.

Enige data:

Op zondag 13 oktober (startzondag) vindt de eerste keer Avondmaal met de veranderingen plaats. De werkgroep werkt nog het een en ander uit. Na een jaar wordt er een evaluatie gehouden. Zondag 16 juni worden dit verslag en besluit meteen na de kerkdienst uitgelegd door de voorzitter van de kerkenraad.
Namens de werkgroep, ds. Ellis Ezinga

terug
 
 
 
 

Eredienst Maria Middelareskerk)
datum en tijdstip 20-10-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Herbevestiging ouderlingen
meer
 
Startzondag 13 oktober
meer
 
Vanuit de Commissie Ouderen pastoraat: Welkom in het Wijkplaatscafé in De Mors,
meer
 
Vooruitblik: zingen in een Taizé-koor 27 oktober
meer
 
Een stap verder in het proces naar het huren van een eigen gebouw
meer
 
Vooraankondiging Christelijke meditatie dit najaar
meer
 
Kerkmuziekdag voor jong en oud!
meer
 
Verslag en besluit gemeenteberaad Avondmaal in de Antoniuskerk
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.