Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Voor allen Voor allen

Kring “Geloven met hoofd, hart, handen en voeten”.
Nieuw in ons aanbod in onze wijkgemeente vanaf dit najaar is een kring afwisselend op dinsdag, woensdag en donderdagavond, elke maand en altijd beginnend om 20.00 uur.Twee keer per jaar trekken we er ook op uit, en dit vindt meestal plaats in het weekend.Aan de hand van een Bijbeltekst verbreden we onze kennis, voeden we ons geloof, versterken we de onderlinge band en maken we gebruik van allerlei soorten werkvormen waarbij ons hoofd, hart, handen en voeten gebruikt worden. We komen bij elkaar op de Verdieping of zijn onderweg. Deze kring vindt altijd plaats halverwege een maand en begint om 20.00 uur.
Interesse? Info: ds. Ellis Ezinga. 

Meditatie
Bij christelijke meditatie staat een tekst of lied van christelijke origine centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan houding, lichamelijke ontspanning en ademhaling.
Op woensdagavonden in De Verdieping, van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
Info en opgave: ds. Ellis Ezinga

Bijbels Hebreeuws – een echte stap naar God
Hebreeuws leren is ‘een grote en wezenlijke stap zetten’ op weg naar God. Zo werd door joodse leraren het leren van bijbels hebreeuws omschreven.
En dat is zeer juist!
Want wie hebreeuws leert maakt kennis met een geheel andere manier van denken en spreken over de mens en over God, dan waar wij in Europa door de eeuwen heen aan gewend zijn. En het is een geweldige ervaring het verschil te proeven en de bijbel opnieuw te lezen, zoekend naar de wijze waarop de tekst door de joodse schrijvers van de gehele bijbel bedoeld is. (De gehele bijbel, want het zgn. nieuwe testament is in het grieks geschreven, maar wel door schrijvers die joods dachten. In het grieks, maar dan wel grieks met een hebreeuwse ziel !)
plaats: de Verdieping ∙ Stevensbloem 269. Bus 12 stopt voor de deur.
Opgave en inlichtingen bij de docent: ds. Piet Warmenhoven
06-38506533 of 

Maaltijd Plus (levensvragen op vrijdag 18.00-21.00 uur)
Op elke laatste vrijdag van de maand is er smakelijke maaltijd, onze kok Reggy van West kan heerlijk koken. Tijdens en na die maaltijd bespreken we een interessant onderwerp. Na de maaltijd, bij of voor de koffie: een inleiding op het onderwerp, daarna (groeps-)discussie en uitwisseling en ev. planning van actie. Af en toe een film of een spreker van buiten onze eigen kring.
U schrijft niet in voor een hele reeks. U komt dus wanneer u kunt en wilt, maar vanwege de maaltijd vragen we of u zich uiterlijk op voorafgaande woensdagavond rond 21.00 uur wilt opgeven. Uiteraard kunt u zich elke keer ter plekke opgeven voor de volgende maaltijd plus! inlichtingen: Wilbert van Erp 071-5610725   de Verdieping – Stevensbloem 269
kosten: €5,00 per avond.

 

Doop

In onze kerk dopen we kleine kinderen. Maar ook wie niet als kind gedoopt is, kan in onze gemeente gedoopt worden. Als je na wilt denken over de doop van je kind of over je eigen doop, laat dat  weten. Je wordt uitnodigd voor één of meerdere gesprekken.

Huwelijk

Als je in de kerk wilt trouwen oftewel je huwelijk in onze kerk wilt laten inzegenen, neem dan contact op.
Hij vertelt je de mogelijkheden om deze dienst voor te bereiden op de manier die je partner en jij graag willen. Natuurlijk kan niet alles in de kerk, maar er kan vaak wel veel. Nodig is dat je er zelf achter staat en dat je bereid bent je erin te verdiepen wat een relatie te maken heeft met christelijk geloof. Ook als je partner moslim, hindoe of bewust ongelovig is, laat ons je helpen je te oriënteren! We kunnen je veel teleurstelling besparen en je op weg helpen om met verschillen goed om te gaan, zodat je er beiden rijker van wordt en bewust met jullie beider geloofsovertuiging kunt leven.

Rouw- of gedachtenisdienst bij begrafenis of crematie

De rouw- of gedachtenisdienst van uw naaste kan zowel in de aula als in de kerk gehouden worden. In de kerk is de dienst minder aan een beperkte tijd gebonden dan in de aula.
Als u voor uzelf weet dat u graag een kerkelijke begrafenis wilt, laat dit aan uw nabestaanden weten. Leg bijvoorbeeld een briefje bij uw belangrijke papieren met uw wensen. Dan is het voor hen duidelijk wat uw wensen zijn.
Wilt u hier graag eens met iemand over spreken, bel één van de voorgangers.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

terug
 
 
 
 

Eredienst (Antoniuskerk)
datum en tijdstip 24-03-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Een half uur bezinning op de woensdagavond in de veertigdagentijd
meer
 
Paasproject
meer
 
40-dagentijd liederen
meer
 
Aanstelling kerkelijk werker ouderenpastoraat
meer
 
Paasbrodenactie
meer
 
Jaarthema 2018-2019: Een huis om in te wonen
meer
 
Kring ‘Geloven met hoofd, hart, handen en voeten’.
meer
 
Christelijke meditatie 2019 thema: ‘Psalmen’
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.